ലോകസഭ – രാജ്യസഭ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍ ആര&#3405

ലോകസഭ – രാജ്യസഭ സംയുക്ത സമ്മേളനത്തിന്റെ അധ്യക്ഷന്‍ ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ലോകസഭ സ്പീക്കര്‍&nbsp

224 total views, 2 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *