ടെസ്റ്റ്‌ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ ആര&#3405

ടെസ്റ്റ്‌ ക്രിക്കറ്റില്‍ ഏറ്റവും കൂടുതല്‍ വിക്കറ്റ് നേടിയ ഇന്ത്യക്കാരന്‍ ആര്?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:അനില്‍ കുംബ്ലെ&nbsp

26 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *