ആദ്യ ലോക കപ്പ്‌ ഫുട്ബോള്‍ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്ന&#3393

ആദ്യ ലോക കപ്പ്‌ ഫുട്ബോള്‍ കിരീടം നേടിയ രാജ്യം ഏതായിരുന്നു?

.

.

.

.

.

.

.

ANSWER:ഉറുഗ്വേ &nbsp

24 total views, 1 views today

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *